Ergotron HX Triple Monitor Bow Kit, White Colour, Arm Attached